Oficjalne wręczenie dyplomów stypendystom i osobom nagrodzonym odbyło w piątek w ratuszu. Ze względu na sytuację pandemiczną wyróżnieni spotykali się w kilkuosobowych grupach. Sportowcy odebrali gratulacje z rąk burmistrzów oraz złożyli podpisy w księdze pamiątkowej