Zakończył się bardzo trudny rok szkolny. Dzieci już na wakacjach, a my w tym czasie prezentujemy Państwu listę nagrodzonych i wyróżnionych uczniów z wronieckich szkół. Drukować będziemy w kolejności nadsyłania przez szkoły. Pierwsza SP Nr 3