Burmistrz Miasta i Gminy Wronki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, na rok 2020”