Z ogromnym smutkiem przyjęłam informację o śmierci Grzegorza Orzechowskiego, rolnika z Samołęża. Przez 20 lat był sołtysem wsi. Dopiero podczas ostatnich wyborów w 2019 roku postanowił, ze względu na stan zdrowia, przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu. Przez lata dzielnie