Z ogromnym zasmuceniem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi z TMZW Witolda Michałka z Nowej Wsi. Witek całe życie pracował i kochał swoją ziemię i swoją rodzinę. Mimo pracy chętnie uczestniczył w życiu  towarzyskim. Lubił