Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zarząd Okręgowy w Poznaniu wystosował pismo ze sprzeciwem w sprawie nowelizacji ustawy. W ustawie „kategoryzuje się” zatrudnionych, „administracyjnych”  traktuje jako gorszych. Oto pismo: