W związku z rezygnacją z funkcji skarbnika gminy pani Agnieszki Szulczyk, burmistrz zwrócił się do radnych o powołanie na jej miejsce wieloletniego pracownika Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wronki pani Marleny Heliasz – dowiedzieliśmy