Informujemy, że z chwilą pozyskania oficjalnych dokumentów dotyczących uregulowania kwestii funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w formie aktu prawnego rangi ustawy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka przystąpił niezwłocznie do prac