Na Zamościu mają powstać dwie nowe ulice: Kolejowa i Prosta. Dziś na komisji budżetu trwała na ten temat dyskusja. Nie wszystkim radnym nazwy te się podobają. Swoje wątpliwości wniósł radny z Zamościa Ernest Frankowski oraz Jarosław