Zakończyły się zebrania wiejskie, które wybrały swoje nowe władze – sołtysa i radę sołecką. Wybory przeprowadzono wśród 21 sołectw. Na sołtysów wybraliśmy 12 mężczyzn i 9 kobiet! Po raz pierwszy tak wiele kobiet