Jak donosi Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, dotyczący m.in. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów