Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór podpisał zarządzenie w sprawie wyboru sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Wronki oraz wyborów przewodniczącego i Zarządu Osiedla Zamość. W związku z tym przedstawiamy harmonogram poszczególnych zebrań