12 września br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu