Na czwartkowej sesji rada ma podjąć decyzję w sprawie reorganizacji Wronieckiego Ośrodka Kultury. Dyrektor Poniewski chce, by w strukturach organizacyjnych WOK-u znalazł się także Zespół Tańca Polskiego Wronki. Wiąże się to z kolejnym stałym etatem,