Już jest! Nowy most na Warcie połączony! – informuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu