Mali pacjenci Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Szamotułach mogą już korzystać z nowego Holtera  24-godzinnego oraz rejestratora EKG. Oba aparaty zostały zakupione dzięki wsparciu Burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Łączny koszt wymienionych