Tak krótko można podsumować to, co się dzieje. Zapraszam do lektury „listu otwartego” dyr. Poniewskiego. Spodziewam się wkrótce stanowiska nowego Zarządu TMZW w sprawie przyjęcia warunków „dyrektora od wronieckiej kultury”