Zachęcam do obejrzenia sfilmowanej sztuki teatralnej „Nieugięty Duszpasterz”. Składa się na to kilka okoliczności… Bohaterem filmu jest ks. Piotr Stróżyński, zasłużony proboszcz wronieckiej fary i kapelan więzienny, patriota prześladowany przez reżim komunistyczny, którego 50. rocznica