Przedstawiciele Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Historica” w Poznaniu brali wczoraj udział w obchodach 104 rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Jesteśmy z Was dumni, Panowie!