Przed wyborami wszyscy wiele obiecują. Tak było, jest i zapewne będzie. Kandydaci obiecują, mieszkańcy wierzą i głosują. Z tegorocznych obietnic powstała długa lista. Przepisaliśmy postulaty tylko tych radnych, którym udało się wygrać z kontrkandydatami innych komitetów: