9.11.2014 r. z inicjatywy członków Koła Łowieckiego nr 49 „Drop” w Obrzycku, na działce będącej własnością koła, otwarto ścieżkę edukacyjną. Od tego czasu kilka razy w roku odbywają się imprezy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gmin,