Czytelnik przesłał nam informację, która niestety, nie jest korzystna dla nas. Na stronie WZDW w Poznaniu pojawił się komunikat o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej 182 i 184. Jak