Wbito w ziemię pierwszą łopatę! Rozpoczęła się praca przy budowie wronieckiej obwodnicy. Oto komunikat z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: