Rozstrzygnięto i ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z dziedziny ochrony zwierząt