Na dzisiejszej sesji Rady MiG Wronki stała się rzecz niesamowita: przewodniczący Rady MiG Wronki Piotr Rzyski zabronił radnym dyskusji na temat samowoli budowlanej w Nowej Wsi, której inwestorem jest Gmina Wronki. Podziękował