W ubiegłym tygodniu radni otrzymali informację od prezesa PK Andrzeja Strażyńskiego w sprawie  „Punktu przeładunku odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla Miasta i Gminy Wronki”. Prezes