Agnieszka Bartniczak- Ginalska jest jedną z dwóch kobiet zasiadających w Radzie Miasta i Gminy Wronki. Jest to Jej pierwsza kadencja w Radzie, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Mówi, że stara się być radną wszystkich,