Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki po powrocie z urlopu udzielił mi obiecanej odpowiedzi na zadane wcześniej pytania dotyczące uchwały- wrzutki. Oto odpowiedzi: