Wielki Odpust w Biezdrowie „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” w dniach 11 – 12.09.2021 (sobota – niedziela)