Biblioteka w Biezdrowie wzięła udział w akcji: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Biezdrowie