Biuro Rozwoju Sprzedaży Paliw wydało oświadczenie o tym, że Orlen ogranicza jednorazową sprzedaż paliwa