Jak się dowiedzieliśmy w najbliższym czasie odbędzie się kilka zebrań z kandydatami na radnego w wyborach  uzupełniających okręgu 12 do Rady MiG Wronki. Pierwsze spotkanie organizuje sołtys Rzecina Renata Spychała, dziś o godz. 19.00 w świetlicy