Nadleśnictwa Wronki i Krucz informują o planowanych zabiegach ratowniczych związanych z ograniczaniem populacji szkodliwych owadów drzewostanów sosnowych – barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.). Zabiegi wykonane zostaną techniką lotniczą w dniach od 23 kwietnia