Ewa Kaczmarek jest bardzo dzielną mamą Oleńki, która choruje na Wrodzony Zespół Nerczycowy z Mutacją Genu WT1. Ola jako druga dziewczynka w Polsce przeszła transplantację nerki i ma wszczepiony implant ślimakowy. Teraz uczy się