„Omnibus omnia factus sum” – „Stałem się wszystkim dla wszystkich” – to słowa Św. Pawła, które są mottem tych, którzy służą, wspierają i pomagają, tak jak funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej. Takie właśnie odznaczenie