Przedstawiamy wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych – ochrona zwierząt