Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia 2021 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim art. 111 ust. 4 ustawy