Tradycyjnie już przed świętami Bożego Narodzenia w dużej sali WOK-u spotykają się członkowie organizacji pomocowych, wronieckich stowarzyszeń, ubodzy i samotni. W tym roku rekordowo dużo, bo ponad dwieście osób zasiadło do wigilijnej kolacji przygotowanej