W związku z rosnącymi cenami za odbiór i zagospodarowanie odpadów zostaliśmy zmuszeni do ponownego wyliczenia obowiązującej stawki. Nowa opłata powinna wynosić 32 zł za osobę. Ulga za kompostowanie została wyliczona na poziomie 3,5 zł – taka