W gminie Wronki, a szczególnie w Lubowie bezpieczniej, dzięki kolejnemu AED w OSP Lubowo. OSP Lubowo zakupiło AED, dzięki dotacji pozyskanej z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo- gaśniczy, remont i modernizacja