6 kwietnia 2022 roku na cmentarzu w Biezdrowie pożegnaliśmy Edwarda Ławniczaka