Dziś, dwa dni przed oficjalnym świętem pracowników edukacji, wroniecki burmistrz w asyście zastępcy oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady MiG złożyli życzenia dyrektorom placówek oświatowych Gminy Wronki oraz delegowanym nauczycielom. Były dyplomy, kwiaty, życzenia