Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie swoje 34 posiedzenie w dniu 24 listopada 2021 (środa), od godz. 9:00 we Wronieckim Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej 59 we Wronkach