W Chojnie Błotach Małych obecnie budowana jest dawno wyczekiwana droga. Część pieniędzy na jej budowę Wronki dostały z „Polskiego Ładu”.  Grunty pod budowę drogi zostały wykupione przez Gminę Wronki od mieszkańców. Tak się jednak składa,