Pani Grażyna Kęsa – Kierownik biura CRR informuje, co w ostatnim czasie działo się w Cechu Rzemiosł Różnych we Wronkach.