6 lipca 2022 r. – otwarta obwodnica Wronek. Stało się! Mieszkańcy i przedsiębiorcy od wielu lat cierpliwie czekali na ten moment. Ruch w mieście się uspokoi, szczególnie na ulicy Mickiewicza, której przedłużeniem jest wybudowany przez gminę