Boisko na Borku jest dostępne dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku – czytamy na www.Wronki.pl