Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wysłał pismo w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej. Treść poniżej