Fundacja na rzecz zwierząt „Animaniacy” została powołana, aby pomagać bezdomnym, skrzywdzonym przez ludzi zwierzętom oraz działać na rzecz wspierania wszelkich ruchów, w zakresie upowszechniania idei pomocy dla zwierząt. Ratujemy i leczymy zwierzęta, wspieramy schroniska