Pierwsza sesja IX kadencji Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 6 maja 2024 r. o godzinie 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury. Na sesji odbędzie się ślubowanie radnych, burmistrza oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących